Førstehjælp

Elite Drive – Frederiksberg og Vesterbros nye køreskole! 

Udover det faktum, at det er lovbestemt, giver din deltagelse på et førstehjælpskursus dig mulighed for at kunne hjælpe andre, når en ulykke indtræder eller pludselig sygdom opstår.
Med din førstehjælps uddannelse bliver du i stand til at hjælpe andre, som kommer til skade i trafikken, i hjemmet, på arbejdspladsen og i fritiden. Vi anbefaler, at dit førstehjælpskursus bliver vedligeholdt minimum hvert 3 år.

Du kan altid kontakte os for et godt tilbud på vedligeholdelse af dit førstehjælps-bevis. Det kan du via denne formular!

timers færdselsrelateret førstehjælp er obligatorisk for alle der ansøger om kørekort første gang.
Førstehjælps kursus er et kompetencegivende førstehjælpskursus som bliver afholdt af en godkendt instruktør af Dansk Førstehjælps råd.

Kurset indeholder følgende:
4 timers livredende førstehjælp
4 timers færdselsrelateret førstehjælp.

 

Hvis du er 17 år, og dette kørekort univers er nyt for dig, så læs vores blogindlæg omhandlende kørekort til 17-årige. Her dækker vi alt, du bør vide!

 

Generelt

Det vigtigste for en første hjælper er at arbejde sig trinvis frem efter førstehjælpens 4 hovedpunkter:

Stands ulykken
Hvordan undgår man at ulykken ikke får større omfang og førstehjælperen og eventuel andre ikke kommer yderligere til skade?

Livredende førstehjælp
Første hjælperen skal undersøge de tilskadekommen bevidsthed og sikre de livsvigtige funktioner: hjerne, kredsløb og åndedræt (vejrtrækning) indtil professionel hjælp når til ulykke stedet.

Korrekt alarmering
Vigtigt for at den korrekte hjælp kan nå frem, så hurtigt som muligt, følgende informationer skal nå til 1-1-2: Hvor, Hvad, Hvor mange og Hvorfra.

Almindelig førstehjælp
Psykisk førstehjælp, forebyggelse af chok, samt føre beroligende samtaler med den/de tilskadekomne.

Ved afslutning af kurset udstedes et kursus bevis, dette skal vedlægges ansøgningen om kørekort sammen med lægeattesten.
Det er vigtigt at kurset gennemføres hurtigst muligt, da det ellers vil forlænge det samlede forløb.

Tilmelding kan ske ved kontakt til køreskolen.